Voorkomen van ongevallen en blessures heeft prioriteit 1!

 

Mijn benadering

Zorg op maat

Ik werk graag zo pragmatisch en persoonlijk mogelijk. Bezoek aan huis bespaart de klant reistijd en geld en geeft mij een veel beter beeld van de leefsituatie waardoor ik mijn advies en trainingen op maat kan aanbieden.

Vertrouwenspersoon bij bezoek aan huis

Een bezoek aan huis is niet zomaar iets en al helemaal niet voor iemand met fysieke kwetsbaarheid!

Ik waardeer het zeer als u een vertrouwenspersoon uitnodigt om bij de consulten aanwezig te zijn. Uw partner, uw volwassen kind, een vriend, vriendin of goede buur zijn meer dan welkom!

Dit geeft u als klant een veiliger gevoel en mij eventueel de mogelijkheid om nog meer informatie over uw situatie in te winnen en tot een betere begeleiding te komen.

Gerichte aandacht

Intuïtief ben ik altijd al op zoek geweest naar balans.

Ik heb een vrij nuchtere kijk op de natuur, de mens en het leven. Mijn benadering is zo eenvoudig mogelijk maar sluit aan bij de primaire behoeftes en de essentie van de mens.

 

Bij mij hoeft niemand te presteren, want ik heb geleerd dat positieve ontwikkeling geleidelijk verloopt vanuit gerichte aandacht.

Kenmerken van mijn begeleiding

Fysieke en mentale veiligheid en ontwikkeling, comfortabel, persoonlijk, op maat, efficiënt, functioneel, pijnvrij, technisch goed, blessurepreventie, eenvoudig, aandachtig, bewustwording, leefstijlverbetering en positiviteit.

 

Beperkt aantal sessies

Ik wil mijn kennis en expertise graag zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk mensen delen. Ik streef daarom naar zo weinig mogelijk sessies waarin we zoveel mogelijk doen wat nodig is om uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Efficiënt

De juiste dagelijkse bewegingen, goed uitgevoerd, voldoende, maar niet teveel herhaald, zorgen voor behoud of verbetering van de fysieke mogelijkheden van de mens. Wanneer dezelfde bewegingen met gerichte aandacht worden uitgevoerd, zorgt de aandacht voor  verbetering van het bewustzijn en daarmee ook nog de mentale mogelijkheden van de mens.

Mijn aanpak gebruikt zoveel mogelijk dagelijkse bewegingen dus oefenen is altijd en overal mogelijk. Als je wilt ontwikkel je je lichaam en geest gelijktijdig. Kwaliteit van oefenen gaat boven kwantiteit. Zo hou je ook nog tijd over voor andere belangrijke, leerzame en leuke dingen!

 

Pijnvrij

Fysieke verbetering en bewustzijnsontwikkeling is uitstekend mogelijk zonder pijn te provoceren. Technisch goed en aandachtig bewegen geeft positieve impulsen en voorkomt blessures. Pijn verkrampt, belemmert en leidt tot overbelasting. Gelukkig kan reeds bestaande pijn positief benaderd worden om het lijden te verlichten en de pijn te verminderen.

 

Eenvoudig op ieder niveau en iedere leeftijd

We oefenen hoofdzakelijk middels dagelijkse functionele bewegingen. Er zijn nauwelijks hulpmiddelen nodig. De trainingen zijn "altijd en overal" uitvoerbaar. De oefeningen zijn voor iedereen op zijn eigen niveau eenvoudig uit te voeren, vol te houden en uit te bereiden. Mijn oefenstof is uitvoerbaar tot op zeer hoge leeftijd.

 

Bewustwording en ontspanning

Gerichte aandacht, oosterse inzichten en psychologische kennis leiden tot het besef dat je al goed genoeg bent en goed voor jezelf mag zorgen. Ze bieden ook handvatten om het leven met meer rust en tevredenheid te kunnen ervaren. Dit geeft zowel fysieke als mentale ontspanning en ontwikkeling.

 

Positiviteit

Iedereen is in basis goed. Iedereen is in staat om bewuster te worden. Meer bewustzijn zorgt in het algemeen voor een positievere kijk op en ervaring van alles dat we meemaken. We leren onszelf, onze omgeving en alle ervaringen beter kennen. We waarderen het halfvolle glas, maar ook de dalen, onder andere omdat ze ons van de toppen bewust maken!